27. apr, 2020

Een lied gezongen door Ruben Zantema

18. apr, 2020
Bemoediging!

Als u op bovenstaande link 'Bemoediging!' klikt komt u op de website van De Middernachtsgroep.
Hierop staat een korte video met Nederlandse ondertiteling en een bijbehorende brochure van Norbert Lieth.
Heel bemoedigend behandelt hij daarin drie punten rondom de 'coronakoorts'.

5. apr, 2020

Here God, wij komen tot U
in een bange donk're tijd
Heel de wereld is verslagen
en we voeren allen strijd


Breng ons Heere op de knieën
dat wij U belijden Heer
U staat boven alle dingen
Leer ons leven tot Uw eer.


Heer wij mogen niet naar school toe
en naar onze vriendjes thuis,
wilt U voor hun blijven zorgen
denkt U aan een ieders kruis?


Heel veel mensen zijn nu eenzaam
alleen in hun eigen huis
Wilt U hen een bezoekje brengen
misschien in het ziekenhuis.

Wilt U voor de dokters zorgen
en voor allen in de zorg,
geeft U wijsheid en veel liefde
toon Uw Vaderlijke zorg.


Heel veel mensen zijn nu werkloos
en verdienen nu geen geld.
Heer, U weet dat geeft veel zorgen,
we voelen ons erg geveld.


Leer ons in Uw Woord te lezen
help Uw knechten elke keer
om Uw Woord ook nu te brengen
breng het in onze harten Heer.


Heer, ik mag toch alles vragen?
als ik bang ben, vol verdriet?
Wilt U daarom naar ons luist 'ren.
Hoor, verhoor toch ook dit lied!

U bent wonderlijk, U bent Raadsman,
U bent toch de sterke God!
Brengt U dan Uw eigen vrede,
wees bewogen met ons lot!


William Boer en Annewil de Jong
Gedicht kan gezongen worden op de melodie van:
 "Wat de toekomst brenge moge" of "The Rose".


20. mrt, 2020

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war.
Hoe zal het ons vergaan?
Geen vertrouwen in de overheid.
Raak ik straks ook mijn baan nog kwijt?

Waar is dat sterke individu.
Die zelf zijn richting wel bepaalt.
Zich niets wil laten gezeggen.
Of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen.
Maar gissen ook maar wat.
Meer mensen worden ernstig ziek
Is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom.
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde.
Vergeef ons onze schuld.
Om Jezus wil die met Zijn dood.
Ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.

Bovenstaand gedicht ontving ik van mijn broer; hetgeen ik u niet wil onthouden.
6. okt, 2019

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5:22-23

De eerste vrucht van de Geest begint met liefde.
Vreugde is liefde die zich verheugt,
Vrede is liefde die rust heeft gevonden,
Geduld is liefde die wacht,
Vriendelijkheid is liefde in wisselwerking,
Goedheid is liefde die het initiatief neemt,
Trouw is liefde die zich aan zijn woord houdt,
Zachtmoedigheid is liefde die meeleeft,
Zelfbeheersing is liefde die de verleiding weerstaat.