23. aug, 2016

Lieve meid, ongehuwd zwanger zijn is geen zonde

woman-crying-tissue-1000x600

Misschien lees je de titel van dit artikel wel, en denk je nu: “Huh? ja, maar…”
Toch vraag ik je om dit artikel verder te lezen en dan ga je me wel begrijpen, want de titel klopt.

Ik las op de site van de Evangelische Omroep een verdrietig verhaal van een gebroken jonge vrouw. Ze was opgegroeid in een christelijk gezin en ging elke zondag twee keer naar de kerk. Ze kreeg op een bepaald moment een vriend die haar op een gegeven moment kon overtuigen met hem naar bed te gaan. En ja, ze raakte zwanger.
En doordat ze in een christelijk gezin en een christelijke omgeving was opgegroeid was ze echt doodsbang voor de reactie van haar ouders en de reacties in de kerk.
Haar schaamte was zo enorm groot en het voelde alsof ze een schande had gebracht over zichzelf en haar familie. Uit pure wanhoop haar zonde te verbergen en de angst voor de gevolgen en de schande, heeft ze een abortus ondergaan. Ze wist wat Gods Woord zegt en dat het een zonde is om je ongeboren kind te doden, maar ze zag geen andere uitweg…

Mijn hart brak voor deze jonge vrouw die uiteindelijk wel Gods genade en vergeving heeft mogen ervaren. Maar het zette me ook aan het denken en ik denk dat dit artikel hoognodig is.
Vandaar mijn titel, vandaar dit artikel. Ik weet niet wie je bent als je dit leest, of je een jong meisje bent of een moeder van dochters of dit gewoon leest. Maar dit verhaal is triest en is helaas geen uitzondering.
Klopt het niet dat wij als kerk meestal jonge ongetrouwde meisje die zwanger zijn geraakt behandelen als een schande of alsof dit de onvergefelijke zonde is?
Klopt het niet dat wij als kerk hiermee eens in de spiegel moeten kijken? Hoe gaan wij hiermee om?

Ongehuwd zwanger zijn is geen zonde

De Bijbel is duidelijk. Seks voor het huwelijk is een zonde, dat ontken ik ook niet. God heeft het huwelijk zo geschapen dat het een levenslange verbintenis is tussen één man en één vrouw, en God heeft seksuele intimiteit geplaatst binnen het Bijbelse huwelijk.
Alle seksuele intimiteit buiten het huwelijk is zonde. Hebreeën 13:4 zegt: “Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.”
Ontucht is seks buiten het huwelijk en overspel is seks met iemand anders dan je huwelijkspartner.

Als een jong ongehuwd koppel met elkaar naar bed gaat is dat een zonde, die zonde moet ook benoemd worden en worden beleden. En als het jonge koppel berouw en inkeer toont dan is er vergeving. God is een genadig en goede God en Hij vergeeft veelvuldig!
1 Johannes 1:9 zegt: “Als wij onze zonde belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”
Heb je dat goed gelezen? Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Maar wat dan als het meisje zwanger is geraakt?
Gods Woord zegt dat kinderen een zegen van de Heer zijn, dat de vrucht van onze schoot een beloning is (Psalm 127).
Laat me dit duidelijk zeggen: Een baby is geen straf van God, het is een zegen! 
God is zo goed en genadig dat Hij zelfs uit zonde een zegen kan laten voortvloeien.
Dit betekend niet dat de zonde wordt goedgekeurd, maar God in Zijn genade geeft nieuw leven.
Barack Obama zei eens: “Als mijn kinderen die fout maken wil ik niet dat ze gestraft worden met een baby.”
Hij doelde daarmee dat abortus in zijn ogen gerechtvaardigd zou zijn, maar een baby is helemaal geen straf! God straft niemand door het geven van nieuw leven.
De zwangerschap op zich is geen zonde, de ontucht die leidde tot de zwangerschap wel.
Daarom moet de ontucht beleden worden, maar is het kindje geen schande. 
En wij moeten hier als kerk heel voorzichtig mee omgaan en deze jonge meisjes dan ook niet tot schande maken. Of erger: Zonder pardon de kerk uit zetten.
Als dit jonge koppeltje vergeving heeft gevraagd en ontvangen, is alles betaald aan het kruis van Golgotha en heeft onze genadige God hen gereinigd van alle ongerechtigheid.
Dat betekend dus ook dat zij geen schande en schaamte meer te dragen hebben en dat er Een Iemand voor hun zonde gestorven is, en dat is Christus en dat er dus niemand anders voor hun hoeft te sterven en zeker niet het kindje!
Laten wij het Evangelie goed begrijpen.
Als ongehuwd zwanger zijn een zonde op zich was, wat zou dat betekend hebben voor Maria en Jezus? (even een nadenker)

Wat dan te doen?

Het ligt er natuurlijk aan of je zelf ongehuwd zwanger bent geworden of dat je dochter ongehuwd zwanger is, of je zoon ongehuwd vader wordt.
Het Evangelie moet hierin centraal staan, de zonde van ontucht moet besproken worden en er moet gewezen worden op het kruis van Christus, daar is genade en vergeving voor alle zonde. Maar weet goed dat dit ongeboren kindje geen straf, vloek of schande is.
Als het jonge koppel hun zonde belijd is er vergeving. God vergeeft en ook wij moeten vergeven. Er is dan geen schande over wie dan ook want Christus heeft dit al volledig gedragen en betaald. Maar er zijn natuurlijk wel heel wat dingen die besproken moeten worden, praktische dingen, maar ook begeleiding voor het jonge koppel hoe ze hiermee moeten omgaan en hoe ze kunnen voorkomen om nog eens in deze zonde (ontucht) te vallen. Praat met de oudsten van je kerk en zoek (gezamenlijk) pastorale hulp.

Misschien wat punten op een rij:

 • Komt je kind met dit nieuws aan, dan zal je vast schrikken, maar denk aan alles wat hierboven is geschreven. Zet je kind nooit het huis uit!
  Vaak zijn we zelf bang voor de gevolgen en voor wat de omgeving van ons zal zeggen of denken, maar laat je daardoor niet leiden, maar door wat God zegt.
 • Praat als beide ouders van beide partijen met elkaar, benoem de zonde en wijs op het offer van Christus. Vergeef.
 • Weet dat dit kindje een zegen is en behandel het ook zo. Ja er zal heel veel geregeld moeten worden, maar praktische zaken zijn altijd op te lossen. Hoe dit geregeld wordt hangt af van situatie tot situatie.
 • Praat met de oudsten van de kerk en zoek eventuele pastorale begeleiding voor het jonge koppel. Vraag ook aan de oudsten hoe de situatie verder Bijbels aan te pakken.
 • Het huwelijk is niet altijd de juiste oplossing. Vaak denken we dat het jonge koppel dan maar moet trouwen en dat daarmee alles is opgelost, maar dat is niet zo.
  Is één van de twee ongelovig dan is het huwelijk zeker geen oplossing (2 Korinthe 6:14) en het koppel moet er ook klaar voor zijn en het ook willen. Een huwelijk mag nooit gedwongen zijn en moet niet te licht over gedacht worden of zomaar aangegaan worden. Praat hierover met de oudsten.
 • Ben open en eerlijk met je kinderen en laat je kinderen weten dat ze met alles bij je terecht kunnen, en praat met je kinderen over seksualiteit op een Bijbelse manier.
 • Ken het Evangelie en leef het uit, Er is geen zonde té groot voor Gods oneindige genade en geef die genade ook aan je kind.

En is er misschien een jong ongehuwd koppeltje of meisje in je kerk die zwanger is, dan weet dat er voor hen die in Christus zijn geen veroordeling meer is (Romeinen 8:1), en dat als zij in berouw tot God zijn gegaan dat God hen vergeven heeft. (1 Johannes 1:9)
Weet dan dat er voor hen ook geen schande en schuld meer is, en behandel hen dan ook niet zo. God is genadig en vergeeft veelvuldig, dat moeten wij ook doen.
Bied gewoon je hulp aan en bid voor hen, het zal moeilijk en uitdagend genoeg zijn voor ze.
Maar laten we als gemeente van Jezus Christus weten wat het Evangelie is en niemand straffen voor zonde waarvoor Christus al de straf gedragen heeft.

Het is diep triest dat er jonge meisjes zijn die hiervoor tegen hun eigen geweten in hun ongeboren kindje doden en hun zonde willen bedekken met nog een andere zonde, omdat ze zo bang zijn voor de reacties in de kerk. Zegt ons dat niet iets?
Hebben wij dan die genade die wij gekregen hebben niet goed begrepen? Zou er binnen de gemeente van Jezus Christus niet juist zoveel genade moeten zijn dat we er met al onze zonde kunnen komen en weten dat er vergeving is?
Spreuken 28:13 zegt: “Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.” Leven wij dit uit? Zijn wij dan barmhartig? 
Hoe zouden wij hiermee omgaan?

Een van de reacties op het artikel van de Evangelische Omroep was: “Triest eigenlijk dat je zo bang moet zijn voor de oordelen die je denkt dat je medechristenen geven, wat je je ouders misschien wel aandoet, dat abortus een logische keuze wordt in je hoofd. Daar mogen we als christenen wel eens aan werken.” 
En ik denk dat dat inderdaad zo is, ik ken verder de persoon niet die deze reactie gegeven heeft, maar hebben we toch nog werk aan de winkel dan? En wie denkt te staan moet oppassen dat hij niet valt (1 Korinthe 10:12) Laten we het Evangelie kennen en ernaar handelen.

En weet dat als je ongehuwd zwanger bent dat het geen vloek of straf is. Dat er hoop, genade, vergeving en herstel is bij het kruis van Golgotha.
Er is genade zo oneindig groot, overvloedig, ook voor jou!

Gods zegen en wijsheid gewenst.

26. jul, 2016

Neem je kruis op en volg Mij?

DSC_0497

Wat bedoelde Jezus eigenlijk toen Hij zei: ‘neem je kruis op en volg Mij’?
(Matteus 6:24, Marcus 8:34, Lukas 9:23) 

“Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wilt komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.” Lukas 9:23 HSV

Laten we beginnen met wat Jezus niet bedoelde.
Veel mensen interpreteren “het kruis” met een last die ze moeten dragen in hun leven:
Een moeizame relatie, een ondankbare baan, een ziekte, enzovoorts. Met zelfmedelijdende trots zeggen ze “Dit is mijn kruis wat ik moet dragen.” Maar dat is niet de juiste interpretatie wat Jezus bedoelde met “neem je kruis op en volg Mij.” Toen Jezus Zijn kruis droeg op weg naar Golgotha om te worden gekruisigd, dacht niemand eraan dat het kruis een symbolische betekenis had van een last die ze moeten dragen.  Voor een persoon die leefde in de eerste eeuw betekende het kruis maar één ding: De dood, op de meest pijnvolle en vernederende manier die iemand ooit had kunnen denken!

2000 jaar later zien Christenen het kruis als een gekoesterd symbool voor verzoening, vergeving, genade en liefde. Maar in Jezus tijd betekende het kruis niets meer dan een marteldood.  En omdat de Romeinse soldaten veroordeelde criminelen dwongen om hun eigen kruis te dragen naar de plaats van executie/kruisiging, betekende het voor de mensen toen het dragen van hun eigen executie en het vooruitzien naar hun eigen dood.

En daarom betekent: “neem je kruis op en volg Mij” een bereidwilligheid om te sterven (aan jezelf) om Jezus te kunnen volgen.
Dit wordt bedoeld met: “sterven aan jezelf”, het is een oproep om je volledig en totaal over te geven aan Hem! Het gaat om totale zelfverloochening!
Elke keer als Jezus sprak over “je kruis dragen” zei Hij: “Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?” (Lukas 9:24-25 HSV)  De roeping is groot, maar de beloning ook!

Waar Jezus ook maar kwam, vele mensen volgde Hem, en hoewel vele mensen hem volgde als de Messias, hadden ze een heel fout beeld van Wie de Messias was en wat Hij kwam doen.  Ze dachten dat Hij nu al het eeuwige koningschap kwam opzetten en de Romeinen verjagen.  Zelfs Zijn eigen discipelen dachten dat het Koninkrijk van God snel zou komen (Lukas 19:11). Maar toen Jezus begon te vertellen over Zijn lijden en sterven, dat Hij zou worden veroordeeld door de Joodse raad en overgeleverd zou worden aan de heidenen (Lukas 9:22), slonk zijn populariteit enorm!  Vele geschokte volgelingen wezen hem af, ze waren niet in staat om hun eigen ideeën, plannen en verlangens te doden en Zijn plan te volgen.

Jezus volgen lijkt gemakkelijk als het leven je toelacht, onze toewijding aan Hem wordt pas duidelijk als we op de proef worden gesteld of als er dingen gebeuren.  En Jezus verzekerde ons dat dat zeker zal gebeuren (Lukas 16:33).  Discipelschap vraagt totale toewijding aan Hem, en Jezus heeft nooit het kostenplaatje voor het volgen van Hem verborgen gehouden.  In Lukas 9:57-63 wilde 3 mensen Jezus volgen, maar wanneer Jezus hen ondervroeg bleek hun toewijding niet geheel te zijn, maar half. Ze hadden de kosten van het volgen van Jezus niet berekend. Ze waren niet bereid hun kruis op te nemen en daarop hun eigen ik te kruisigen.  Daarom weerhield Jezus ze ervan om Hem te volgen, ze konden geen discipel zijn.

We zien ook een volgorde, neem bijvoorbeeld Lukas 9:23, als iemand Jezus wilt volgen, moet (ja MOET) hij éérst zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en dan pas kan je Jezus volgen, een andere volgorde is er niet. Zelfverloochening is essentieel!

Hoe anders dan onze Evangelisatie methodes en presentatie van vandaag!  Hoeveel mensen reageren op een oproep om Jezus aan te nemen en naar voren te komen als we hen vertellen: “Kom en volg Jezus, en je zal je kruis moeten opnemen en Hem volgen, sterven aan jezelf en je zult misschien je vrienden kwijtraken of je familie, je reputatie, je carrière en misschien zelfs wel je leven.”  Het aantal van onechte bekeringen zal flink dalen! En toch is dit precies wat Jezus bedoelde toen Hij zei: “neem je kruis op en volg Mij”.

Ben jij bereid je kruis op te nemen en Hem te volgen? Wat is je antwoord op de volgende vragen:

 • Ben je bereid Jezus te volgen als je daardoor dierbare vrienden zal verliezen?
 • Ben je bereid Jezus te volgen als je daardoor zal vervreemden van je familie en hen misschien zal verliezen?
 • Ben je bereid Jezus te volgen als je daardoor je reputatie verliest?
 • Ben je bereid Jezus te volgen als je daardoor je baan verliest?
 • Ben je bereid Jezus te volgen als je daardoor je leven verliest?

In sommige landen op deze wereld is dit een realiteit!!
Maar ik zei “ben je bereid” het volgen van Jezus betekent niet dat je dit ook perse echt overkomt (het kan wel natuurlijk!) maar ben je bereid je kruis op te nemen en Hem te volgen?
Als er een punt in je leven komt waarin je moet kiezen tussen Jezus en een comfortabel leven, wat kies je dan?

Toewijding aan Jezus betekent dagelijks je kruis op nemen en Hem volgen!  Het kruisigen van je eigen verlangens, dromen, eigendommen, en je eigen ik, en misschien zelfs het verliezen van je eigen leven! Alleen als je echt bereid bent om dagelijks je kruis op te nemen mag je jezelf Zijn discipel noemen (Lukas 14:27) Maar het is het absoluut waard!
Jezus’ oproep om te sterven aan jezelf en je kruis op te nemen betekent ook dat je het echte leven zal vinden en je eeuwig met Hem kan leven: Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? (Matteus 16:25-26 HSV)
Wat kies jij? Draag jij je kruis? Is jouw eigen ik al gekruisigd? Anders kan je niet Zijn volgeling zijn….

Gods zegen!

 

28. mei, 2016

Van Vrouw Tot Vrouw

Table Talk met Cindy

:)

20. mei, 2016

De Rol van de Vrouw deel 3

Onderdanig

Dit is deel 3 en een stukje van mijn persoonlijk verhaal.
Als je het nog niet gedaan hebt dan raad ik je aan om eerst ‘De rol van de vrouw deel 1 en 2’ te gaan lezen en daarna dit artikel.
Hierin neem ik je mee in een stukje in mijn eigen leven.

Ik? Onderdanig zijn?!

Ik ben zelf Christelijk opgevoed en zolang ik me kan herinneren ben ik ook elke zondag naar de kerk gegaan.
Alleen, de kerk waarin ik ben opgegroeid onderwees de Bijbelse rollen van mannen en vrouwen niet, en ik kan me niet herinneren dat ik er ooit onderwijs in kreeg of een preek over heb gehoord daar.
Het was ook niet een kerk die heel sterk stond in Bijbels onderwijs.
Maar dat alles veranderde toen ik in 2009 lid werd van mijn huidige kerk en er letterlijk een hele nieuwe wereld voor me openging.
Voor het eerst in mijn leven ging ik écht de Bijbel bestuderen en ging ik me afvragen wat de Bijbel eigenlijk zei over allerlei onderwerpen in het dagdagelijks leven.
En zo kwam ik ook terecht bij Efeze 5:22-24 en de Bijbelse rol van de vrouw, en in het begin vond ik dat totaal niet leuk omdat ik er ook niet veel van snapte.
Ik zag mezelf zeker niet als feministe ofzo, verre van, maar mijn man onderdanig zijn in alles? Toch niet in de 21ste eeuw he!
Ik ben zelf van nature nogal een leiderstype, iemand die graag de kar trekt, dus ik zag dat helemaal niet zo zitten. Dat gaat vreselijk botsen dacht ik bij mezelf.

Totdat ik het meer en meer ging bestuderen en er boeken over ging lezen en ging inzien wat het werkelijk betekent, en ik ging inzien dat dit juist geen strijd zou opleveren, maar rust en vrede.
En ook dat hoe meer ik mijn rol ging oppakken, hoe meer mijn man zijn rol automatisch ook ging oppakken, of daar in elk geval meer de kans toe kreeg, hoe beter en sterker ons huwelijk werd.
En deel 1 en deel 2 van deze serie van ‘de rol van de vrouw’ zijn hier het resultaat van.

Onderdanigheid in de Drie-Eenheid

Maar er is één ding wat mij heel erg goed geholpen heeft om dit prachtige en Bijbelse principe meer te begrijpen en dat is de onderdanigheid in de Drie-eenheid.
Ik vertel je dit, lieve vrouw, om je te helpen dit principe van onderdanigheid meer te begrijpen, en dit klinkt misschien vreemd, maar mij heeft dit in elk geval wel erg geholpen.

Want het principe van leiderschap (hoofd zijn) en onderdanigheid is niet iets wat God uitgevonden heeft toen Hij de schepping maakte en man en vrouw schiep en het huwelijk instelde.
Het was niet iets nieuws, speciaal ontworpen voor het huwelijk of toen God de vrouw schiep.
Nee, het was iets wat altijd al heeft bestaan in de Drie-eenheid Zelf.
En in de Drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zien we ook die perfecte eenheid, maar ook Het perfecte Hoofd en perfecte onderdanigheid en hoe dit werkt tot geweldige harmonie en eenheid.
Want we lezen al in 1 Korinthe 11:3 dat God de Vader het Hoofd is van Christus.
En we lezen ook op meerdere plaatsen in de Bijbel dat Jezus onderdanig was aan God de Vader en Hem gehoorzaamde.
Jezus zei in Johannes 5:30 “want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.” Jezus spreekt steeds over de wil van de Vader en dat de Vader Hem gezonden heeft. Zie ook Johannes 6:37, Johannes 6:40 en Johannes 6:44 en nog veel meer teksten.
Jezus had Zichzelf niet gezonden, de Vader heeft Hem gezonden. Jezus kwam niet om Zijn eigen wil te doen, maar om de wil van de Vader te doen.
Jezus kwam niet om Zichzelf te verheerlijken, maar om Zijn Vader te verheerlijken en om het werk te doen wat de Vader Hem gegeven had om te doen, lezen we in Johannes 17:4
En dan die prachtige tekst in Filippenzen 2, Hij is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. (vers 8)
God zond de Zoon, en de Vader en de Zoon zonden de Heilige Geest. De Vader is het Hoofd, daaronder Christus en daaronder de Heilige Geest.
Samen één, samen gelijkwaardig, samen volledig God, samen in perfecte harmonie, werken ze alle Drie samen naar één Goddelijk doel, gelijkwaardig in Godheid en positie, maar niet gelijk in rol en werk.
Je ziet de perfecte samenwerking vooral goed naar voren komen in de verlossing.

En op de een of andere manier hebben we er totaal geen moeite mee dat Jezus onderdanig is aan Zijn Vader en Hem in alles gehoorzaamde, en hebben we er ook geen moeite mee dat de gemeente onderdanig is aan Christus, maar dan wel in de rol van de vrouw? Dat is opeens minder dan?
Terwijl als we kijken naar de Drie-eenheid zou dat ons perfecte voorbeeld moeten zijn!
De man als het hoofd en de vrouw als helper, zo kunnen we als twee-eenheid (het huwelijk) de Drie-eenheid weerspiegelen, en zo mogen we als vrouwen Christus Zelf tot ons voorbeeld nemen.
Dit is Gods perfecte plan voor het huwelijk en is dat niet prachtig? Wil je een goed huwelijk dan is dit je fundament, en stap je daarvan af gaat alles wankelen…
Ik hoop dat dit je helpt in je denken, maar ook in de praktijk, hoe we onze rol mogen uitvoeren.

De Rol van de Vrouw onder Vuur

Drijfzand

Tegenwoordig ligt de rol van de vrouw helaas onder vuur, vooral de laatste jaren is het feminisme helaas steeds meer en meer doorgedrongen in de kerken.
Het mooie ervan wordt niet meer gezien en we worden meer en meer beïnvloed door de leugens van de tijdsgeest. En dan komt niet alleen de rol van de vrouw onder vuur, maar in feite Gods Woord. En dan hoor je de echo van de slang in de hof van Eden “Heeft God wel echt gezegd dat…”
Heeft God wel echt gezegd dat een vrouw niet mag onderwijzen in de gemeente? (1 Tim. 2:11-15) Heeft God wel echt gezegd dat vrouwen moeten zwijgen in de gemeente? (1 Kor. 14:34-35) Heeft God wel echt gezegd wat de taken van vrouwen zijn? (Titus 2:3-5)
En zoals de slang tegen Eva zei “Maar nee, je zal niet sterven” hoor je nu de echo “Maar nee, dat is van toen, dat is ouderwets”!
Dus in principe is het niet alleen de rol van de vrouw die ter discussie staat, maar vooral Gods Woord.
En nu is het niet de slang die deze leugens verspreid maar het feminisme. Al is de bron hetzelfde.

Want zo las ik afgelopen week een artikel van een vrouw die leidinggevende vrouwen in de kerk zocht, met erboven een foto van een vrouw met een mannenhand die haar de mond snoerde.
Ik vond het plaatje alleen al heel triest want het is niet op het gezag en de autoriteit van mannen dat vrouwen geen leidinggevende functies mogen hebben in de kerk, maar het gezag en de autoriteit van Gods Woord!
Het artikel vertelde dat we ruimte moeten geven aan het Evangelie door ons aan te passen aan de cultuur en het was een oproep om geen aanstoot te geven aan de wereld met ideeën die achterhaald kunnen overkomen zoals bijvoorbeeld op het gebied van de rol van de vrouw in de kerk.
We moeten dus ruimte creëren voor het goede nieuws door ruimte te bieden aan vrouwelijke leiders in de kerk, en we mogen geen aanstoot geven aan mensen om ons heen door vrouwen te “verbieden” te laten (s)preken of oudste te laten zijn.
We zouden dan blijkbaar moeten afrekenen met het beeld dat de kerk al jaren achterloopt.
Maar is dat werkelijk zo? Betekent ‘geen aanstoot geven’ dat we ons moeten aanpassen aan de cultuur en compromissen moeten sluiten met Gods Woord en de zogenaamde “zwijgteksten” het zwijgen moeten opleggen? Die zijn toch duidelijk of niet?
Wat moeten we dan nog meer aanpassen en welke compromissen moeten we dan nog meer sluiten?
Dan zeggen we dus eigenlijk dat wij het beter weten dan God en dat Gods Woord achterhaald is, en dat het feminisme beter weet wat goed is voor vrouwen dan de Schepper van de vrouw Zelf.
Ik denk (of ik weet wel zeker) dat dit een hele gevaarlijke weg is om in te slaan, dan bouw je je huis niet meer op de rots van Gods Woord maar op het zand van de tijdsgeest. (Matt. 7:24-27) En ik kan je verzekeren dat dat drijfzand is!
En ik wil je als vrouw juist laten zien dat Gods Woord niet alleen het beste is, en dat God niet alleen het beste met ons vrouwen voor heeft, maar dat de waarheid van Gods Woord ons vrouwen juiste échte vrijheid en vrede geeft.
Wij dienen een alwijze en alleenwijze God (Judas vers 25) en we verruilen Zijn wijsheid toch niet voor de dwaasheid van de tijdsgeest, of wel?
Ik wil je hiermee vooral bemoedigen lieve vrouw om op de rots te gaan staan en je uit te dagen om te kiezen voor Gods wijsheid en Zijn doel met ons als vrouwen, want alleen dan kunnen we Godvrezende vrouwen worden.
Ik wil je bemoedigen, maar ook uitdagen om te leven naar Gods Woord en in de Bijbelse rol die je van God mocht ontvangen, en te geloven en te ervaren dat dit werkelijk het beste voor je is.
Het is misschien zwemmen tegen de stroom, maar het is het absoluut waard, want er vloeit zoveel zegen uit voort, en zo mag je ook groeien naar het Beeld van Christus en leren van Zijn onderdanigheid.

Ik hoop echt dat je je fantastische rol als vrouw iets beter hebt mogen leren begrijpen door te kijken naar de Drie-eenheid en dat je hierin bent bemoedigd. Als dat zo is dan hoor ik het graag in een reactie, en deel dit artikel ook maar zoveel mogelijk op je eigen Facebook of andere social media.
Ik bid je Gods wijsheid toe.

10. mei, 2016

De Rol van de Vrouw deel 2

In het vorige artikel zijn we begonnen over de rol van de vrouw deel 1.
Als je dat nog niet gelezen hebt is het misschien handig om dat deel eerst te lezen, daarin ging het over de schepping van de vrouw en haar rol in de Bijbel en in de kerk.
Dit keer wil ik het hebben over het huwelijk en de rol van de vrouw als echtgenote van haar man. Wat is onderdanigheid en wat is het niet?

Maar eerst zullen we gaan kijken naar het huwelijk, hoe het is ontstaan en hoe belangrijk het is.
Een van de meest desastreuze gevolgen van de tijd waarin we leven is het afbrokkelen van het traditionele huwelijk en het traditionele gezin. En één van de oorzaken daarvan is het feminisme, maar ook de seksuele revolutie in de jaren ’60 van de 20ste eeuw.
Al viel de seksuele revolutie en de verandering in moreel denken wel grotendeels samen met de tweede feministisch golf, en hebben ze ook wel deels met elkaar te maken en is hun doel hetzelfde: het vernietigen van het huwelijk en het gezin.
Maar het huwelijk en het gezinsleven zijn door God Zelf ingesteld, het is geen uitvinding van mensen of van de zogenaamde “evolutie”. God is de Bedenker van het huwelijk en ook Hij alleen bepaald de definitie, laten we het eens bekijken.

De Instelling van het Huwelijk

De vorige keer heb ik al verteld over de schepping van de man en de vrouw, en dat de vrouw anders is geschapen dan de man. Dit is belangrijk om het huwelijk te kunnen zien vanuit Gods perspectief.
We gaan weer helemaal terug naar het begin, naar de schepping van Adam en zijn vrouw Eva, we lezen in hoofdstuk 2 van Genesis in vers 21 dat God de vrouw ging scheppen uit de rib van de man als hulp voor de man en in vers 22 en 23 zien we het allereerste huwelijk, door God Zelf gearrangeerd.
God brengt de vrouw naar haar man en Adam is verheugd haar te zien, en in de volgende verzen zien we de definitie van het huwelijk en hoe God het heeft bedacht en ingesteld.

In Genesis 2:24 lezen we: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.”
Daar vinden we het, het Bijbelse huwelijk met drie hele belangrijke en fundamentele stappen.
Stap 1: Het verlaten van vader en moeder
Stap 2: Het hechten aan zijn vrouw
Stap 3: Het één vlees zijn (eenheid zijn)
Alle drie de stappen zijn belangrijk en ook de volgorde is heel erg belangrijk.
Eerst is daar het verlaten van de ouders, het weggaan uit het ouderlijk huis en het verlaten van het gezag van de ouders. Dan volgt er een openbare publiekelijke ceremonie waarbij een man en een vrouw trouwen en zich hechten aan elkaar voor God en hun families en pas daarna worden ze samen één vlees. Dit duidt niet alleen op een seksuele eenwording, maar een totale eenwording, zowel lichamelijk, emotioneel, maatschappelijk en financieel. Deze volgorde is fundamenteel.
Jezus Zelf haalde dit ook aan in Zijn leven op aarde en gaf ook dezelfde volgorde aan, Hij citeert Genesis 2, Hij zegt dat God hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft en definieert het huwelijk nog eens en voegt er nog iets belangrijks aan toe.
Mattheus 19:5-6 zegt: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.”
Jezus zegt hier dus duidelijk dat ze niet langer twee zijn, maar een echte eenheid, en die eenheid kan niet meer gescheiden worden. Ook het één vlees worden is na de huwelijksvoltrekking. Seksuele intimiteit hoort dus alleen thuis in het huwelijk.
Dit is wat God Zelf over het huwelijk zegt, en hier mogen we niet vanaf wijken.
Het huwelijk is dus door God Zelf gedefinieerd en ingesteld en dit ook nog voor de zondeval. Het Bijbelse huwelijk is de basis voor alles en zeker de basis voor het gezin!

Het huwelijk is belangrijk. Het is ook een afspiegeling van Jezus Christus en Zijn gemeente (Ef.5:23,25), en zoals God een Drie-eenheid is, zo zijn man en vrouw een twee-eenheid. Dit maakt het huwelijk heilig.
Dit maakt ook alle aanvallen op het traditionele huwelijk en de traditionele huwelijksrollen zo erg, omdat het niet iets menselijks is, maar van God komt en omdat het een afspiegeling is van iets heiligs. Daarom dat God zegt dat ongehuwd samenwonen of seks buiten het huwelijk en alle andere “moderne samenlevingsvormen” om het zo maar te zeggen, niet goed is en zelfs zondig.
Alles wat ingaat tegen Genesis 2:24, zowel de definitie als de volgorde noemt de Bijbel zonde.

De Rol van de Vrouw in het Huwelijk

Maar God heeft niet alleen het huwelijk ingesteld, Hij heeft ook de rollen binnen het huwelijk voor man en vrouw bepaald.
God heeft bepaald dat de man het hoofd is van zijn vrouw en dat de vrouw in alles onderdanig moet zijn aan het gezag en de autoriteit van haar man.
In 1 Korinthe 11:3 lezen we: “Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus.”
En vers 9 van hetzelfde hoofdstuk zegt: “Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar eens vrouw omwille van de man.” Zie je hoe belangrijk de schepping van de mens en de scheppingsorde is.
Want vers 9 grijpt terug naar Genesis 2:18 toen de Here God Eva ging scheppen en zei: “Ik zal een hulp voor hem maken die bij hem past.”
Man en vrouw behoren een unieke en totale eenheid te zijn, dit is een levenslange verbintenis waarbij twee personen volledig één worden.

En als we naar Efeze 5:22-33 gaan zien we de rollen van de man en de vrouw in het huwelijk, ik moedig je echt aan zelf het hele stuk te lezen.
Vers 22 begint met: “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.”
Vers 33 eindigt met: “En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.”

Dat is een hele boterham he lieve vrouw!
Dit stuk wordt tegenwoordig vaak niet meer begrepen, en als het al begrepen wordt dan wordt het vaak niet toegepast, met alle gevolgen van dien.

Ik? Onderdanig aan mijn man?

Het Griekse werkwoord voor onderdanig zijn wat hier wordt gebruikt is het woord ‘hupotasso’.
Dit is een term uit het leger die in een militaire rangorde ‘gerangschikt onder’ betekent. De vrouw is dus gerangschikt onder het gezag van haar man.
Ze heeft dus een andere rang of positie, maar ze is geen minderwaardig persoon, laat dat duidelijk zijn. Bij God is geen aanzien des persoons (Rom. 2:11) en God ziet man en vrouw ook als gelijkwaardig (Gal. 3:28) maar de rol en positie van de vrouw is anders, onder het gezag van haar hoofd, haar eigen man.
De vrouw wordt opgeroepen om de houding van de Here Jezus Christus aan te nemen die Hij aannam toen Hij naar de aarde kwam, een houding van onderdanige dienstbaarheid, om haar door God bedoelde rol in het huwelijk te kunnen vervullen.
Christus is niet minderwaardig ten opzichte van de Vader, zo ook de vrouw niet ten opzichte van haar man. Christus onderwierp zichzelf aan de Vader om Gods plan van verlossing ten uitvoer te brengen, en net zo onderwerpt de vrouw zichzelf aan haar man om Gods plan voor het gezin ten uitvoer te brengen. Ze is niet minderwaardig, maar haar rol en positie zijn anders. De rol van de vrouw is waarom God Eva schiep, als een hulp voor haar man. Om naast je man te staan als zijn volwaardige hulp.

In wat dan allemaal moet ik me onderwerpen aan het gezag van mijn man vraag je je misschien af.
Vers 24 van Efeze 5 geeft het antwoord en de reikwijdte van de onderdanigheid, ‘in alles’ staat er duidelijk. Dit omvat dus ook alles en alle terreinen van het leven.
Een goed principe om te onthouden en wat Martha Peace ook zegt in haar boek ‘De Godvrezende Vrouw’ is: De vrouw moet haar man in alles onderdanig zijn, tenzij hij haar  vraagt om te zondigen.
Want het gezag wat de man heeft gekregen tegenover zijn vrouw, is gedelegeerd gezag dat hij ontvangen heeft van de Here Jezus Christus. En Christus is het hoofd van de man en staat dus boven de man. Het gezag wat Christus heeft staat véél hoger dan het gezag van je man.
Handelingen 5:29 zegt ook dat we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen. God en Gods Woord is onze hoogste autoriteit.
Dus als je man je vraagt om te zondigen (tegen Gods Woord ingaan) of als hij tegen jou zondigt dan kan je op een respectvolle manier zijn gezag weigeren en hem met liefde en respect terechtwijzen en wijzen op zijn Hoofd, Christus. De Bijbel onderwijst geen “voetveeg-theologie”.
Helaas hebben veel Christen-vrouwen de feministische visie op de rol van de vrouw aangenomen of voorzien ze het van een suikerlaagje door de ‘wederzijdse onderwerping’ te benadrukken, maar dat is niet helemaal wat de Bijbel leert wat de verantwoording van de vrouw is.

We zien ook dat de onderwerping van de vrouw aan haar man een vrijwillige onderwerping is.
Vrouwen moeten zichzelf onderwerpen aan hun man, de man wordt niet opgeroepen om zijn vrouw onderdanig te maken. Het is de vrouw zélf die zich in liefde voor Christus en haar man vrijwillig onderwerpt aan het gezag van haar man.
Niet omdat haar man beter is, of slimmer, of misschien een beter leider is, maar omdat Christus dit van haar vraagt en Christus ook hierin ons Voorbeeld is. Lees ook eens Filippenzen 2:5-8.
Want waarom is de vrouw onderdanig aan het gezag van haar man? Omdat gehoorzaamheid aan haar man betekent dat ze gehoorzaam is aan Christus.
Efeze 5:22 zegt: “Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de Heere
Haar gehoorzaamheid aan haar man vloeit dus voort uit haar gehoorzaamheid aan Christus. Wil ze aan Christus gehoorzaam zijn dan aanvaard ze het gezag van haar man.
Ze is haar man dus niet onderdanig omdat hij het beter weet of omdat hij zoveel beter is, maar omdat Christus dat van haar vraagt. Is een vrouw haar man gehoorzaam dan is ze Christus gehoorzaam. Daarom kan een vrouw ook op een respectvolle manier het gezag van haar man weigeren als haar man haar vraagt om te zondigen of tegen haar zondigt, want haar gehoorzaamheid is uiteindelijk aan Christus. Hij is het Hoofd van de man.
1 Petrus 3:1-2 laten ook zien dat een vrouw haar man onderdanig moet zijn, ook als de man zelf een ongelovige is. Hier geldt ook weer het principe dat ze haar man niet hoeft te volgen als hij haar vraagt te zondigen, en dat we God meer gehoorzaam moeten zijn dan mensen.
Dit plaatje laat het ook goed zien.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwwwwwwwwwwwwwwwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

Onderdanig zijn is een Bijbels principe

Verder wil ik nog benadrukken dat onderdanig zijn een Bijbels principe is wat hoort bij een Bijbels leven.
De vrouw is niet de enige in de Bijbel die wordt opgeroepen onderdanig te zijn aan gezag.
– Kinderen worden opgeroepen onderdanig te zijn aan hun beide ouders (Efeze 6:1)
– Werknemers worden opgeroepen onderdanig te zijn aan hun werkgevers (Efeze 6:5-7)
– De gemeenteleden worden opgeroepen om onderdanig te zijn aan hun voorgangers/oudsten (Hebr. 13:7)
– We worden opgeroepen onderdanig te zijn aan de overheid en aan alle gezagsdragers boven ons (Rom. 13:1)
– We worden opgeroepen elkaar onderdanig te zijn (Ef. 5:21)
– en bovenal moeten we natuurlijk God onderdanig zijn in alles en boven alles (Hand. 5:29)

Het is dus zeker niet iets wat alleen voor de vrouw is, de vrouw is ook zeker niet minder.
Onderdanig zijn aan gezag is een Bijbels principe, iedere Christen is onder gezag.
Maar we leven in de 21ste eeuw, en niet alleen het feminisme heeft ons aangetast, ook het postmoderne denken heeft ons aangetast.
In de tijd waarin we leven lijkt ‘gezag’ een vies woord te zijn geworden, we worden in deze tijd eigenlijk allemaal opgeroepen om ons tegen gezag te keren en het in vraag te stellen, en tegenwoordig willen alle mensen graag autonoom zijn en gezag van zich afschudden.
Kijk maar naar hoe mensen reageren op gezagsdrager in onze maatschappij. En we zijn er allemaal door beïnvloed, maar dit is niet hoe een Christen behoort te zijn. Daarom ook dat Romeinen 12:2 zegt dat we niet gelijkvormig moeten zijn aan deze wereld, maar vernieuwd moeten worden in ons denken. En hoe doen we dat? Eerst en vooral door het Woord van God en door Gods Geest.
En ik wil je verder ook nog meegeven dat God gehoorzaamheid altijd zegent! Hoe dan ook, als je God gehoorzaam bent dan zal God dat zegenen.
En misschien is dit principe van onderdanig zijn aan je man wel compleet nieuw voor je, of heb je het nooit zo gehoord, misschien heb je het zelf ook wel onderwezen gekregen met een suikerlaagje over zoals ik al zei en snap je er nog niet veel van…Dan wil ik je ook bemoedigen om dit eens te bestuderen en te onderzoeken. Misschien dat het boek ‘De Godvrezende Vrouw’ van Martha Peace je hiermee een heel stuk op weg kan helpen.
Ik wil je bemoedigen om dit alles in gebed bij God te brengen en Hem te vragen of Hij je wilt helpen en je de weg wilt wijzen, maar ook om hier eens over na te denken.
Ik weet namelijk dat dit niet makkelijk is, zeker niet voor ons vrouwen in de 21ste eeuw die overspoeld zijn geworden door 3 vloedgolven van het feminisme.
Geloof me, ik ken de strijd, ik ken de shock, ik weet dat het “ouderwets” kan klinken, maar ik weet ook dat dit Gods Woord is en dat dit is wat God van ons vraagt.
Ik ben hierin ook niet opgevoed, ik heb dit ook pas in mijn huwelijk moeten leren en moeten inzien, en ik wil hier in deel 3 ook op terugkomen en een beetje van mijn eigen weg hierin vertellen.
Dus geef de moed niet op en wacht op deel 3, maar dit is wel een belangrijk principe om een vrouw naar Gods hart te worden. En we zijn allemaal nog op weg, ik zeker ook!
Ik wil je dus ook bemoedigen en als het kon je een dikke knuffel geven…Er is ook nog niet alles gezegd en er zal nog een deel 3 en misschien ook nog wel een deel 4 volgen. Dus als het nog allemaal niet zo helder voor je is, geen nood, het komt wel. En niet door mij, maar vooral door Gods Geest.
En ik wil je ook zeggen dat ik wel de zegen hiervan heb ervaren, dit geeft echt zegen, vrede, rust en een geweldig huwelijk. Want omdat God het huwelijk heeft bedacht en ingesteld, weet Hij ook het allerbeste hoe het werkt. En dit is echt de sleutel tot een goedwerkend en Bijbels huwelijk.
Zie op Christus lieve vriendin.
En als dit artikel je tot zegen en opbouw is en je behulpzaam is dan deel het maar op je social media.

To be continued…

 
(Hopelijk vind je deze blog interessant, zo ja, deel hem maar op je Facebook en andere social media, en vergeet je niet te abonneren op mijn blog zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe artikelen. Laat ook gerust een reactie achter.)

 

:)