De som van alles is: Leef voor God. Gehoorzaam de Schrift. Denk eerst aan anderen, voordat u aan uzelf denkt. Wees heilig. Heb Jezus lief. En als u deze dingen ter harte neemt, kunt u doen wat u maar wilt, waar u maar wilt, en u zult wandelen naar Gods wil.

KEVIN DEYOUNG

 

De enige sleutel die nodig is om de Bijbel te begrijpen, is het nederige en gebroken hart dat door de Heilige Geest is verzacht en dat bereid is zowel te luisteren wat God zegt als Hem te gehoorzamen.

DAVID R. HELM

 

Iedere heilige moet lijden, omdat Christus heeft geleden: Christus kan geen zacht lichaam hebben onder een gekruisigd hoofd.

WILLIAM GURNALL

 

De voorganger voor wie de geestelijke groei van zijn gemeente een verlangen is, maakt van God en Zijn Woord het centrum van zijn bediening.

STEVEN LAWSON

 

De Bijbel is de enige bestseller, waarvan de auteur al zijn lezers kent.

SVEN KUHNE (GEB. 1977)

 

Ik ben niet tevreden met wat ik voor de Heere heb gedaan. Maar ik ben helemaal te vreden met wat Hij voor mij heeft gedaan.

 WILLIAM MACDONALD (overleden 2007)

 

Niets moet, wederomgeboren worden, dat moet; maar het is de Here God die het doet!

MARGRIET STORM, CHRISTEN

 

Wij zijn nooit heilig genoeg om aan Gods maatstaf te voldoen, en we zijn nooit te zondig om niet door Hem gered te kunnen worden.

PAUL TRIPP, VOORGANGER

 

Ik wil mijn zonden meer haten dan de zonden van hen die anders zondigen dan ik.

BURK PARSONS, VOORGANGER

 

Een leugen is als een sneeuwbal: hoe langer je rolt, des te groter hij wordt.

MARTIN LUTHER (1483- 1546), THEOLOOG

 

Ik geloof dat de Bijbel het antwoord op onze vragen is en dat wij slecht onophoudelijk en nederig hoeven te vragen om het antwoord daaruit te krijgen.

DIETRICH BONHOEFFER (1906-1945), EVANGELISCH THEOLOOG

 

Met alle moeite die we doen om sommige fouten te verbergen kunnen we ze ook makkelijk afleren.

MICHELANGELO (1475-1564), SCHILDER

 

Er is geen andere brug naar de hemel dan het kruis.

ABRAHAM A SANCTA CLARA (1644-1709), KATHOLIEK DICHTER

 

Je hele christendom bestaat daaruit, dat je het waagt om je leven in de handen van Jezus te leggen.

FRITZ BINDE (1867-1921), EVANGELIST

 

Een gram geloof weegt meer dan bergen filosofie.

C.H. SPURGEON

 

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

JEZUS CHRISTUS, ZOON VAN GOD, MESSIAS

 

Bij de vervulling van de Heilige Geest gaat het er niet om dat wij meer van de Heilige Geest krijgen, maar dat de Heilige Geest meer van ons krijgt.

OSWALD J. SMITH

 

Wie zich in God weet te schikken, die kan Hij verkwikken.

JOHANN KASPER SCHADE

 

God kent je gisteren, geef Hem je vandaag. Hij zorgt voor je morgen.

ERNST MODERSOHN

 

God wil geen hoogdravende discussie, maar kinderlijke gehoorzaamheid.

WILHELM BUSCH

 

Het is niets bijzonders om te geloven dat Jezus gestorven is; dat geloven ook de heidenen, de Joden en de zondaars, dat gelooft iedereen.... Het geloof van de christen is: de opstanding van Christus. Dat is voor ons van doorslaggevend belang: dat we in Zijn opstanding geloven.

AURELIUS AUGUSTINUS

 

Wie effectief wil bidden moet vlijtig naar de Bijbel luisteren.

C.H. SPURGEON (1834-1892), BAPTISTENVOORGANGER

 

Als we tot God bidden, wil Hij niet iets nieuws van ons horen, maar Hij wil ons horen, en dat telkens opnieuw.

HANS-JOACHIM ECKSTEIN (GEB. 1950), THEOLOOG