Mogen wij bidden tot de Heilige Geest?

Nergens in de Bijbel, Gods Woord, worden we opgeroepen om tot de Heilige Geest te bidden.

De Geest is uitgestort, niet om tot de Geest, maar juist door de Geest te kunnen bidden.

Christenen mogen tot God bidden in Geest en waarheid. (Johannes 4:24)

De Geest komt onze zwakheid te hulp bij het bidden en pleit voor ons. (Romeinen 8:26-27)

De Heere Jezus leert Zijn discipelen zelfs voortaan niet meer iets aan Hem Zelf te vragen, maar tot de Vader te gaan en Hem te vragen wat ze nodig hebben. (Johannes 16:23-24)

Zo mogen wij dus door de Heilige Geest, in de Naam van onze Heere Jezus tot de Vader gaan om Hem te aanbidden en onze wensen bekend te maken.

De Heilige Geest spreekt niet uit Zichzelf, maar geeft alleen door wat Hij gehoort heeft; Hij zal Zichzelf niet verheerlijken, maar heeft juist de taak om Christus te verheerlijken. (Johannes 16:13)

Laten wij daarom op een Bijbelse manier, door de Heilige Geest, in de Naam van de Heere Jezus tot onze hemelse Vader bidden! 

Deel deze pagina