Is genezing vanzelfsprekend voor een gelovige?

De Here Jezus heeft niet iedereen genezen.

Hoe vaak is Hij de poort voorbij gelopen, waar een zieke man lag, die later door Petrus is genezen. (Hand.3:1-10)

En waarom genas Jezus de lamme in Bethesda en genas Hij de anderen niet? (Joh.5:1-9)

Elisa was ziek en stierf (2Kon.13:14) en Trofimus was ziek (2Tim.4:20).

Nergens wordt gezegd dat zij één of andere schuld hadden.

Epafroditus was doodziek omdat hij hard voor Christus had gewerkt (Fil.2:25-30).

De doorn in het vlees van  Paulus was iets wat hem zwak maakte (2Kor.12:1-10).

Voor zijn nederigheid was het beter te lijden dan er bevrijd van te zijn.

De zieke Paulus is een bode van God (Gal.4:12-15).

Timotheus heeft last van zijn maag en krijgt van Paulus een medisch advies (1Tim.5:23).

De Here God kan en wil genezen, maar niet altijd.

Ziekte is niet noodzakelijk een teken van zonde of geestelijke zwakheid.

De Here God geneest niet op grond van rechtvaardigheid van een mens, want dan zouden alle rechtvaardigen gezond moeten zijn.

 De Here Jezus genas zelf mensen die niet tot inkeer kwamen (Luk.17:17-19).

Gewoonlijk is het Gods wil om ziekte te genezen.

De meeste mensen sterven niet wanneer ze ziek worden.

Vaak hebben ze geen dokters of medicijnen nodig.

De Here God beoogt genezing in de schepping.

Maar soms geneest ziekte niet spontaan.

Dan moeten we er met leren leven tot Zijn eer, er mee sterven tot Zijn eer, of wonderlijk genezen worden tot Zijn eer.

Onze vraag om genezing zegt: Niet zoals onze wil, maar zoals U wilt (Mat.26:39).

Meer weten, vragen?

Wilt u zich in Gods Woord verdiepen?

Bezoek dan onze Bijbelstudie op woensdag (klik op de knop 'Programma' voor de juiste data).

U bent van harte welkom!!

Deel deze pagina