Hebben genadegaven prioriteit?

Helaas zijn veel mensen meer met geestelijke genadegaven bezig dan met de Gever van de gaven, en dat is jammer.

De Bijbel leert dat de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) vooraf gaat aan de gaven van de Geest.

Bij de vrucht van de Geest gaat het erom wat wij zijn.

De gaven van de Geest hebben te maken met wat wij doen.

Helaas wordt de Heilige Geest steeds meer gezien als kracht, enthousiasme, genezing, blijdschap, enz.

Maar hebben we hier dan nog wel met Gods Geest te maken, of voert de religieuze 'ik', of  zelfs satanische krachten de boventoon?

Wij dienen de geesten te beproeven; dit is een opdracht!

De Bijbel beschrijft in 1Johannes 4:1-6 hoe wij dit moeten doen.

Gaat het om de Geest die de Here Jezus belijdt, centraal stelt en verheerlijkt?

Of zijn het mensen, wonderen en tekenen die een centrale plaats innemen?

In het laatste geval hebben we te doen met de geest van de anti-christ. 

De verkondiging van het Woord van God behoort centraal te staan in de eredienst.

Als je komt om te genezen , blij en enthousiast te worden of om een oplossing voor je problemen te zoeken, dan is het motief van samenkomen op de menselijke 'ik' gericht.

Als ik er maar beter van wordt............. Wat heeft het geloof mij te bieden?............... Hierdoor wordt de Here Jezus Christus vanzelf op de achtergrond geplaatst.

Het is dan ook jammer dat er in vele erediensten weinig ruimte is voor de verkondiging van Gods Woord.

In de top 6 (!) staan op vandaag de vervangers: praise, aanbidding, zangdiensten, toneel, healings en muziek.

En, ja hoor, deze top 6 zal wellicht de groei in omvang bewerken.

Maar is hier wel sprake van echte groei?

Als kerk zijn we dan bezig met het lekker dik beleggen van de boterham met boter, jam, kaas, enz. (groeien in omvang!), terwijl we het brood zelf (daar zit werkelijk wat in) vergeten.

Opwekkingen uit het verleden hadden altijd te maken met het (opnieuw) ontdekken van Gods Woord en de overtuiging van Gods Geest van (onbeleden) zonden.

En dit heeft niets te maken met het on-Bijbels gebruik van geestelijke gaven. 

Zo willen velen in 'tongen spreken' zonder te weten wat de Bijbel erover leert.

Anderen willen weer de gave van (toekomst) profetie uitoefenen zonder zich te verdiepen wat de Bijbel hierover leert.

Hierdoor ontstaat veel verwarring!

Laten we om dit te voorkomen binnen de Bijbelse kaders blijven!

Meer weten, vragen?

Wilt u zich voeden met Gods Woord?

Bezoek dan onze Bijbelstudie op woensdag (klik op knop 'Maandprogramma' voor de juiste data).

U bent van harte welkom!!

Deel deze pagina